Kancelaria Radców Prawnych Obremski Póda , 44-100 Gliwice,  ul. Wieczorka 26 lok. 2,  tel. 032 270 53 24, fax 032 270 64 92